Detstvo potrebuje smiech

detstvo_smiech

Každé dieťa potrebuje smiech. Aj ten veselý, hlučný, ale aj smiech vnútorný. Pohodu, pocit bezpečia, ktorý je podmienkou pre to, aby dieťa mohlo prežívať radosť zo života. Aby malo pekné minulé zážitky, aby rado žilo dnes a aby sa tešilo, čo bude zajtra, o rok, keď vyrastie.

Ako vytvoriť dieťaťu pocit pohody? Čo dieťa potrebuje, aby sa mohlo spokojne smiať?

Veríme, že potrebuje, aby boli v pohode jeho rodičia. Veríme, že ak je šťastná matka, ak je šťastný otec, je šťastná celá rodina. Vnútorné emócie dieťaťa sú do veľkej miery zrkadlom emócií jeho rodičov. Ak sú nepokojní, je nepokojné aj ono. Ak majú strach, že prídu o prácu, ak prežívajú ako neúspech, že nemôžu ísť na dovolenku k moru, ak sa trápia, kam poslať dieťa do školy – dieťa to možno nekomentuje, ale prežíva to s nimi. Všetky tieto situácie treba riešiť a možno sa ich nepodarí vždy riešiť úspešne. Dieťa ale môže byť spokojné a šťastné bez ohľadu na to, aké riešenie nájdeme – ak sme pritom spokojní, ak sa sami vieme napriek väčším a možno aj neriešiteľným problémom tešiť z drobností, ak sa vieme usmievať. Ak veríme, že svet je dobré miesto na život.

 

Záznam z diskusie Ako byť rodič v pohode?

 

Projekt je súčasťou trilógie Detstvo potrebuje rozprávku, hru a smiech. Minulý rok sme v projekte Detstvo potrebuje hru ponúkli rodičom konkrétne rady a nástroje, ako využiť hru na rozvoj vzťahu rodič-dieťa, na posilnenie niektorých dôležitých vlastností a sociálnych zručností. A hovorili sme aj o tom, že hra môže byť pre dieťa terapiou, čo môže dobre využiť odborník, ktorý s dieťaťom pracuje ale aj sám rodič. Rok predtým sme podobne hovorili o príbehoch a ich terapeutickej sile v projekte Detstvo potrebuje rozprávku. Inšpirovali sme rodičov k tomu, aby skúšali využívať príbeh ako pomôcku, ktorú majú vždy poruke a zadarmo a aby vymýšľali v konkrétnych situáciách pre svoje deti príbehy šité na mieru a ktoré im pomôžu prekonať strach, prijať nového súrodenca, vyrovnať sa so smrťou alebo chorobou blízkych,…

Naša pozornosť bola v minulých projektoch sústredená na deti a ich potreby. V projekte Detstvo potrebuje smiech by sme chceli venovať pozornosť rodičom a ich potrebám.

Ak sa naučia poznať sami seba, prijať svoje silné stránky aj limity, tešiť sa zo života aj keď nejde celkom podľa predstáv a dejú sa v ňom nečakané veci a aj keď sú unavení, bude to najviac, čo môžu pre svoje deti urobiť. Budeme teda hovoriť o psychohygiene, ktorú každý rodič potrebuje. Ponúkame rodičom rady, ako zvládnuť niektoré situácie a ako rozoznať, či je už čas vyhľadať pre seba alebo pre dieťa odbornú pomoc.

Rodičom aj odborníkom ponúkame aj sériu rozhovorov s vynikajúcim českým detským psychológom prof. Zdeňkom Matějčekom, ktorý spolupracoval na najväčšom výskume o deťoch vyrastajúcich v rôznych typoch rodín a náhradnej starostlivosti, ktorý priniesol veľa cenných poznatkov.

V priebehu projektu budú pribúdať aj rozhovory s rodičmi a deťmi o tom, ako oni prežívajú to, keď je im spolu dobre, keď sú v pohode, keď sa spolu smejú. Čo tomu pomáha a čo bráni?

Budeme sa tešiť, ak spolu porozumieme tomu, že netreba byť dokonalý, stačí byť DOSŤ DOBRÝ RODIČ.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie Orange.

Inšpirácie môžete nájsť aj v našich predošlých projektoch:
SPOLUPRISTOLE,
USPÁVANIE
a
DOSPIEVANIE,

v ktorých sme hovorili o tom, v čom je pre rodinu úžasné spolu stolovať, aké dôležité sú pre deti večerné rituály, vďaka ktorým prežívajú bezpečie a pokoj a ako byť dobrým rodičom puberťáka.