Objavujte čaro rodičovstva s prof. Matějčekom

Profesor Matějček bol a stále je pre nás v Návrate učiteľom, ľudsky aj odborne.

Najprv sme čítali jeho texty, neskôr sme mali možnosť sa s ním stretávať. Po každom stretnutí s ním som mal pocit, že som lepší ako som a to napriek tomu, že som ho považoval za veľkého človeka a mal som pred ním úctu. On si na ňu nikdy nepotrpel a ľuďom okolo dal pocit, že sú dobrí, vždy mal pre nich slovo povzbudenia.

Takto vnímam aj základné poslanie rodiča, aby vedel povzbudzovať svoje deti, aby im dal nádej, pocit zmysluplnosti a zdravého sebaprijatia, aby ich zmocňoval. 

V spolupráci s prof. Matějčekom Marek Šulík zrealizoval film Sedem magických rokov (môžete si ho pozrieť aj na .týždeň) a v roku jeho úmrtia s ním natočil niekoľko hodín autentických výpovedí, ktoré sme zatiaľ nezverejnili.

Teraz vám ponúkame krátke zostrihy z nich. Sledujte nie len obsah, ale aj spôsob jeho výpovede, jeho oči a ústa, možno zažijete ten efekt povzbudenia, že ste dobrí rodičia a ľudia. Jeho odkazy z hľadiska obsahu sú esenciou celoživotnej skúsenosti a múdrosti, sú vtesnané do pár viet, možno slov. Je na vás, aby ste si ich rozmenili na drobné, aby ste našli ich osobné a osobitné uplatnenie v živote vašej rodiny. Zvládnete to.

Prajem vám aspoň taký zážitok, ako mám z toho ja už veľa rokov.

Marek Roháček